(14)

Məişət xidmətləri və Təmir

(0)

Telekommunikasiya sistem-in quraşdırılması