(10)

Təhsil və Elm

(1)

Fizika

1.0

10 man/saat